2021. godina investicija – Mojkovac dobija novu zgradu za socijalno ugrožene porodice

 2021. godina investicija – Mojkovac dobija novu zgradu za socijalno ugrožene porodice

Naredna godina po svemu sudeći biće godina investicija u opštini Mojkovac. Tu tvrdnju potkrepljuju podaci iz lokalne uprave koji pokazuju da je za 2021. godinu planirano preko 600.000 eura za kapitalne projekte.

Naime, kako je saopšteno iz opštine Mojkovac radiće se na više projekata i to, nastavak sanacije i održavanje lokalnih puteva, izgradnja mostova i vodo-propusta za šta je opredeljen iznos od 150.000 eura.

Zatim, Mojkovac dobija još jednu stambeno poslovnu zgradu. Rije je o izgradnji zgrade pored postojeće zgrade opštine a prva faza radova košta će 250.000 eura.

Lokalna uprava nije zaboravila na sugrađane koji su u stanju socijalne potrebe, pa su tako u plan kapitalnih investicija svrstali i izgradnju stambenog objekta u naselju Rudnica – lamela III za osobe u stanju socijalne potrebe sa 15 stanova, a za tu investiciju opredeljeno je 100.000 eura.

Za rekonstrukciju ulične rasvjete, opština je izdvojila 40.000 eura a isto toliko i za pomoć rekonstrukcije seoskih vodovoda i planinskih vodopoja.

Počeće se i sa radovima na izgradnji azila za napuštene pse i u tu svrhu planirana su sredstva od 20.000 eura.

Za regulaciju atmosferskih voda, izdvojeno je 20.000 eura, dok ulaganja i regulaciju i izgradnju obaloutvrde rijeke Tare i njenih pritoka uložiće se 15.000 eura tokom iduće godine.

„Takođe, planirana su značajna sredstva od 80.000€ za izradu projektne dokumentacije za nove kapitalne projekte, kao i sredstva za učešće u sanaciji fasada na zgradama u užem gradskom jezgru, prilagođavanje objekata u javnoj upotrebi za osobe sa invaliditetom, sredstva za mjesne zajednice-domovi, kapele i sportski poligoni, kao i sredstva za opremanje i unapređenje kapaciteta komunalnog preduzeža“, saopšteno je iz lokalne uprave grada na Tari.

Pročitajte još