24 miliona eura za infrastrukturne projekte

 24 miliona eura za infrastrukturne projekte

Foto: Nikola Zindović

Opština Mojkovac je tokom ove godine imala po planu ukupno dvadeset projekata iz oblasti infrastrukture, od kojih je polovina završena, tri su u završnoj fazi a sedam projekata još je u toku realizacije. Ukupna vrijednost svih projekata iznosi preko 24 miliona eura koji su finansirani kroz Kapitalni budžet, većim dijelom, dok je neke finansirala opština.

Od završenih deset projekata Opština Mojkovac finansirala je pet projekata ukupne vrijednosti 190.000 eura.

Postavljene su table za obilježavane ulica sa kućnim brojevima, u iznosu od 10.000 eura, zatim izgradnja Turističkog info punkta u iznosu od 60.000,00€. Takođe izgrađena je pješačka staza u Poljima, druga faza, odnosno Asfaltiranje pješačke staze sa ivičnjacima i stopama za rasvjetu u vrijednosti od 40.000 eura. Sanirali su i nekategorisani putevi uz izgradnju potpornih zidova a ti radovi su koštali oko 90.000 eura.

Kada je riječ o rekonstrukciji vodovoda Podbišće III faza i projakta izgradnja vodovoda do Šuškovine i izgradnja 14 šahti, za taj projekat Opština Mojkovac je dobila dijelom podršku od Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, a ukupna vrijednost projekta je 15.000 eura.

Ministarstvo sporta je usmjerilo 289.790,77 eura za postavljanje tartana na pješačkoj stazi u Sportskoj zoni, lokacija bivšeg Jalovišta.

Direkcija za javne radove finansirala je više projekata u Mojkovcu ukupne vrijednosti 1.144.400,00 eura.

Rekonstrukcija raskrsnice kod MIS-a i i dijela ulice M. Damjanovića do Valjevske ulice koštala je 68.900,00 eura, dok je za rekonstrukciju zgrade Bojne Njive, gdje su radovi započeli lani, za potrebe Skijališta Crne Gore utrošeno 160.000.

Kada je u pitanju Biznis Zona u Mojkovcu, dva projekta su realizovana u domenu komunalnog opremanja.

Za izgradnju saobraćajnice 2×2,75m sa vodovodnom i fekalnom kanalizacijom u dužini od 780m utrošeno je 825.500 eura, a radovi su trajali više od godinu dana. Takođe, u biznis zoni prošle godone je započeta izgradnja trafostanice 10/04kV; 630kVA ukupne vrijednosti od 90.000 eura, a projekat je realizovan ove godine.

U toku su trenutno radovi na izgradnji objekat bazne stanice Žarski kao i izgradnje žičare sa šestosjedom prema Bjelogrivcu. Te radove finansira Uprava za javne radove a ukuna vrijednost ta dva projekta je 10.5 miliona eura.

Pročitajte još