Brskovo – projekat od kapitalnog zanačaja

 Brskovo – projekat od kapitalnog zanačaja

Lokalitet srednjovjekovnog grada Brskovo udaljen je od centra Mojkovca oko osam kilometara na planini Bjelasica, gdje se pretpostavlja da je bilo sjedište župe Brskovo u XIII vijeku. Tamo je tada prerađivana ruda srebra, a kovan je i prvi srpski novac za vrijeme vladavine kralja Uroša Nemanjića (1242-1276). Pretpostavlja se da se na tom mjestu nalazio dubrovački i kotorski konzulat, a na trgu Brskovo se trgovalo metalom i drugom robom.

Prema sačuvanim podacima, novac koji je kovan u to doba je bio kopija mletačkog, ali nešto manje težine i po formi i veličini slova i latinskom pismu.

U prethodnom periodu, opština Mojkovac se trudila da promoviše vrijednosti arheološkog lokaliteta Brskovo i da daju podršku arheološkim istraživanjima.

Ostaci utvrđenja Gradina i ostaci crkve (dvorane) na prostoru Doganjica najvažniji su materijalni tragovi srednjevjekovnog života.

„Uz Ministarstvo kulture prikupili smo i sistematizovali istorijske činjenice iz relevantnih izvora i one se danas po prvi put nalaze na jednom mjestu. Trudili smo se da ukažemo na značaj ovog lokaliteta kroz edukaciju najmlađih, u koji je bilo uključeno oko 50 djece, uzrasta od 7 do 12 godina“, kazali su iz Opštine Mojkovac dodajući da nalazi iz prethodnih osam godina arheoloških istraživanja čuvaju se u JU Polimski muzej Berane i JU muzej Bijelo Polje.

Trenutno JU Centar za arheologiju i konzervaciju sprovodi arheološka istraživanja dok na lokalitetu je trenutno angažovano 20 arheologa i pomoćnih radnika.

Rukovodilac istraživanja Miloš Živanović, je kazao da Arheološka istraživanja u mjestu Doganjica traju već 4 godine, a da je taj projekat podržan od strane Ministarstva kulture i prepoznat kao jedan od kapitalnih projekata u Crne Gore.

„Otkriveni ostaci se nalaze gdje je nekada bio srednjovijekovni grad Brskovo. Na tom lokalitetu smo našli jednu crkvu, koju smo poistovjetili sa katoličkom crkvom koja se nalazila na padini brda. Veoma je važno napomenuti da je tokom 4 godine otkriveno dosta pokretnog materijala a istakao bi staklo- vitraž koji je spektakularan nalaz na ovom području i mislim da na Balkanu nema takvih primjeraka“, kazao je Živanović.

Inače, u arheološka istraživanja u prethodne 3 godine uloženo je oko 60.000 eura.

„Svjesni izuzetnog značaja ovog lokaliteta trenutno sprovodimo dva projekta ukupne vrijednosti 50.000 eura koji imaju za cilj njegovu promociju i turističku valorizaciju. Njihovom realizacijom urediće se vidikovci od centra grada do lokaliteta „Doganjice” postaviti info table i izgraditi mini centar za posjetioce u blizini samog lokaliteta. Uz podršku Ministarstva kulture i Ambasade Savezne Republike Njemačke da bi priča o Brskovu dobila svoje nove, savremene oblike da bi trajala…“, istakli su u lokalnoj upravi Mojkovca.

Pročitajte još