Definisanje mehanizama kontrole i sistemsko jačanje prioriteti

 Definisanje mehanizama kontrole i sistemsko jačanje prioriteti

Foto: Anadolija

Definisanje mehanizama kontrole i nadzora, sistemsko jačanje i saradnja sa parlamentom i civilnim društvom biće prioriteti Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP), rekao je resorni ministar Sergej Sekulović.

On je u intervjuu za Dan kazao da MUP ima sistemsku poziciju u odnosu na koju se trenutno orjentiše, ali da to ne znači da ne planira određene izmjene.

Sekulović je naveo da u ovom trenutku postoje tri stuba na koja oslanja viziju funkcionisanja, a prvi je poštovanje ljudskih prava i puna transparentnost, zabrana diskriminacije i neselektivnost.

„MUP je trenutno strateško-analitički i kontrolno-nadzorni organ. Jačaću kontrolne mehanizme, u prvom redu sistem unutrašnje kontrole i koristiti sve mehanizme upravnog nadzora“, poručio je Sekulović.

MUP se, kako je rekao, mora otvoriti prema civilnom društvu i jedna od ideja je formiranje savjeta za transparentnost, kao stalnog tijela pri ministru.

Taj savjet, kako je objasnio Sekulović, sačinjavali bi predstavnici relevantnih nevladinih organizacija.

On je kazao da je fokus na poštovanju ljudskih prava i sloboda, transparentnosti izvršenja budžeta i javnih nabavki, kao i izborno
zakonodavstvo u dijelu biračkog spiska.

„Drugi stub je izmjena Zakona o unutrašnjim poslovima, sa ciljem vraćanja Uprave policije u sastav MUP-a. Politička odgovornost ministra za rad ovog organa mora biti ojačana mogućnošću da utiče na kadrovsku strukturu Uprave policije“, rekao je Sekulović.

To, kako je naveo, ne znači da bi se ministar miješao u operativni rad policije, ali njegova odgovornost mora biti osnažena i odgovarajućim mehanizmima uticaja.

„Treći stub je otvaranje prema parlamentu i saradnja sa njim“, kazao je Sekulović.

Kako je naveo, bez adekvatnog povjerenja i saradnje, teško se mogu ostvariti potrebni rezultati.

„U tom smislu, očekujem učešće poslanika u radnim grupama koje će formirati Ministarstvo i kontinuiranu saradnju u cilju nalaženja najboljih normativnih rješenja“, rekao je Sekulović.

Odgovarajući na pitanje da li će insistirati na tome da se iz policije eliminišu kadrovi koji su, kako se navodi, poznati po aferama kriminala i korupcije, on je naveo da iskreno želi da Crna Gora dobije završna mjerila za poglavlja 23 i 24.

„Da bismo došli do mjerljivih rezultata, u oblastima kao što su borba protiv organizovanog kriminala i korupcije, u prvom redu potrebno je da dođe do kadrovskih promjena“, kazao je Sekulović.

On je rekao da sistem mora funkcionisati na bazi povjerenja i saradnje, ili ne može funkcionisati.

Sekulović je naglasio potrebu bliske saradnje između Ministarstva, Vlade i parlamenta da bi se izgradio sistem koji karakteriše povjerenje bez koga nema napretka.

„Nama treba pravda, a ne osveta. Treba nam sistem, a ne individualni istup. Potrebno je da gradimo institucije koje će da traju. Osnovna je poruka – svi moramo biti jednaki pred zakonom“, poručio je Sekulović.

Upitan da prokomentariše kritike dijela javnosti i nekih stranaka u parlamentu da su na mjesta njegovih pomoćnika dovedeni kadrovi bez dovoljno stručnih referenci i sa partijskom knjižicom kao glavnom kvalifikacijom, on je naveo da smatra da predloženi kadrovi imaju stručne reference.

„Kao drugo, uklapaju se u moju viziju saradnje, kako sa državnim parlamentom i civilnim sektorom, tako i pripremu organizacionih promjena Ministarstva“, rekao je Sekulović.

Na pitanje da li vjeruje da se tokom njegovog mandata može napraviti pomak kada su u pitanju istrage o nerasvijetljenim ubistvima iz ranijeg perioda, on je odgovorio da će uraditi sve što je u njegovoj moći.

„Takođe, iskreno pružam ruku drugim nadležnim institucijama, poštujući njihovu samostalnost i nezavisnost, da taj posao radimo zajednički“, poručio je Sekulović.

Na pitanje mogu li državni organi Crne Gore ipak uspjeti u tome da Srbija izruči Svetozara Marovića, on je odgovorio da državni organi moraju uraditi sve što je u njihovoj nadležnosti da pravda bude zadovoljena.

„Bez iskrene i konkretne saradnje između zemalja regiona neće biti napretka u procesu evropskih integracija“, dodao je Sekulović.

Portal Mojkovac

Pročitajte još