Deset godina od sanacije Jalovišta

 Deset godina od sanacije     Jalovišta

DA SE NE PONOVI !

Podsjećanje na deset godina od saniranja crne ekološke tačke u srcu našeg grada!
Rudnik ,,Brskovo” je počeo sa radom 1976. godine, a ključ na njegov rad stavljen je 1991. godine. U tom periodu na prostoru sada bivšeg jalovišta deponovano je oko 2,5 miliona tona toksičnog otpada prosječnne dubine 12 metara!
U zvaničnoj studiji o kvalitetu životne sredine za Mojkovac-grad iz 1990. godine koji je izradio Zavod za zdrastvenu zaštitu – Titograd, piše da čestice mulja iz Jalovišta sadrže visoke koncentracije gvoždja, cinka, olova, arsena, antimona i žive. Svi ti elementi imaju negativne efekte na respiratorne organe ljudi, pojedini veoma toksično i kancerogeno dejstvo! U studiji je navedeno da je količina deponovanog mulja dovoljna da trajno uništi živi svijet u evropskoj ljepotici rijeci Tari!
U novembru 1992. godine stručni tim iz Ženeve konstatovao je da jalovište u nahitnijem roku potrebno je trajno sanirati!

U tu svrhu Vlada Crne Gore izdvojila je, kroz kapitalni budžet, 8,5 miliona, Vlada Republike Češke 910.000, a Holandije 1.190.000 eura, preko UNDP, u okviru regionalnog programa sanacije prioritetnih ekoloških „crnih tačaka“, u zemljama Zapadnog Balkana. Jalovište je bio regionalni ekološki problem.
Veliki borac za sanaciju jalovišta bio je Milovan Bogavac, specijalista urgentne medicine koji je tada uradio medicinsku studiju naziva “Za život bez jalovišta” u okviru koje je pratio maligna i respiratorna oboljenja i za naš medij prije tačno deceniju izjavio:

  • 1990 godine u Mojkovcu bilo je registrovano 16 oboljelih od malignih oboljenja. Deset godina kasnije 2000-te godine bilo je registrovano 150 što je skoro deset puta više. Što se tiče respiratornih oboljenja 1990-e godine imali smo registrovanih 160 oboljelih da bi u 2000-toj godini taj broj iznosio oko 850!
    Glavni uzrok zbog koga je došlo do ovih oboljenja prašina koja se nalazila na jalovištu, a u kojoj su se nalazile velike količine kancerogenih materija. – kazao je tada dr. Bogavac.
FOTO: FOS MEDIA
FOTO: Nikola Zindović

Portal Mojkovac

Pročitajte još