Opštinski tim svakodnevno radi na unapređenju epidemiološke situacije

 Opštinski tim svakodnevno radi na unapređenju epidemiološke situacije

Trenutni broj aktivnih, COVID-19 pozitivnih slučajeva u Opštini Mojkovac je 45.  Svi pozitivni slučajevi su stabilnog zdravlja, lakše kliničke slike i primaju terapiju u svojim domovima. Najvećim dijelom (70%) ih čini populacija srednje dobi i onih od 60-75 god,  par adolescenata i nekoliko pripadnika grupe od 80+.

Opštinski tim za zaštitu i za spašavanje Opštine Mojkovac,na čelu sa predsjednikom Rankom Mišnićem svakodnevno je zasijedao i preduzimao aktivnosti i recepročne mjere, dnevno je pratio promjene i kretanje pandemije koronavirusa na teritoriji naše države, posebno na kretanje pandemije na sjeveru, preduzimajući dalje mjere i predostrožnosti u cilju prevencijie, suzbijanja daljeg širenja pandemije (COVID-19), te svoje mjere i strategije upotpunio planom socijalnog djelovanja realizujući podršku najugroženijim porodicama na teritoriji naše Opštine  i u saradnji sa kancelarijom Centra za Socijalni rad i kancelarijom Crvenog Krsta opštine Mojkovac i uz bezrezervnu podršku volontera. 

Opština Mojkovac u saradnji sa Centrom za socijalni rad rukovođena procjenom kabineta kroz definisani logistički sistem, posjetila porodice koje pripadaju kategoriji najugroženih u našoj opštini, prethodno opredjelivši sredstva za kupovinu paketa pomoći za iste. Pozitivni primjeri koji su se priključili u akciji ispred privrednog sektora su poljoprivredne apoteka „Green dale“ koja je obezbijedila  pakete pomoći u higijenskim proizvodima, TRUDBENIK DOO koji je obezbijedio pakete pomoći, ali i opredijelio dio sredstava za nabavku dijagnostičke opreme, koja  je zdravstveni sistem unaprijedila (vrijednosti 10000 eur) kao i u tom smislu servis građana odnosno korisnika zdravstvenih usluga, komunalno preduzeće GRADAC DOO koje je dodijelilo pakete pomoći u hrai i time dali vrlo značajan doprinos akciji.  Ovakav vid akcije se sprovoditi periodično i u kontinuitetu od par mjeseci kao akcija obezbjeđenja i prikupljanja pomoći. Građani kojima je pomoć potrebna, a nijesu je dobili prilikom prve raspodjele, mogli su se obratiti Opštini, kabinetu Presjednika opštine i njihov zahtjev je bio obrađen prilikom prve sledeće raspodjele.  Predsjednici  mjesnih zajednica su dali doprinos u dijelu  preporuka za pomoć pojedinim porodicama. Ovom akcijom, a kroz dodjelu osnovne zaštitne opreme (maske) i sredstava za dezinfekciju površina obuhvaćeni su bili zaposleni u trgovinama i drugim privrednim subjektima koji obavljaju svoju djelatnost (zaposleni u objektima: ALFATRADE DOO, PEJA DOO, FRANCA, IDEA i VOLI MARKETI) uz podršku lokalnih krojačkih radnji, na prvom mjestu krojačkom radnjom MINA, MISS i SZR LARA.

Donirali smo određeni broj brzih testova i zakupili kontejner za COVID ambulantu.

Opštinski tim za zaštitu i spašavanje je obezbijedio servis za stara lica bez pomoći, hronične bolesnike i lica u kućnoj izolaciji, kojima je bila obezbijeđena usluga kupovine i dostave prehrambenih proizvoda i lijekova POZIVOM na broj 123.

Možete li mi kazati nešto o komunalnim aktivnostima , koliko su se poštovale mjere, da li je pilo kažnjavanja pravnih lica, nelegalnih okupljanja?

U opštini Mojkovac, shodno važećoj zakonskoj regulativi, formirana je i postoji komunalna inspekcija koja ima tri inspektora i jedan turistički inspektor.

Te inspekcije su dovoljne kada je u pitanju nadzor poštovanja naredbi protiv širenja koronavirusa i iste prepoznaju svoje nadležnosti propisane Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti.

Asistenciju i podršku gore navedenih inspekcijskih organima pruža Komunalna Policija ali budući da Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti nijesu propisane sankcije koje se odnose na postupanje Komunalne policije, to ista nije bila u situaciji da izriče konkretne sankcije, ali jeste stalno bila na terenu i kad god je uočila da se ne poštuju propisane mjere, blagovremeno je obavještavala nadležne inspekcijske organe, kao i Upravu policije, radi preduzimanja mjera iz svoje nadležnosti.

Lokalna samouprava želi posebno iskazati svoje poštovanje prema ugostiteljskim objektima koji su pokazali visok stepen društvene odgovornosti i uveli mjere prestanka rada, odnosno uvođenja posebnog režima rada odmah po objavljivanju istih od strane Vlade Crne Gore, Ministarstva zdravlja i Instituta za javno zdravlje, te iskazati posebnu zahvalnost na spremnosti da pomognu i daju svoj veliki doprinos u ovoj situaciji, te profesionalnom odnosu u saradnji sa svim institucijama uključenim u proces sprovođenja istih.

Javnih okupljanja nije bilo, ni u prethodnom, ali ni u ovom periodu koji bi prekoračivao dozvoljeni broj propisan od strane ovdje nadležne struke.

Koliko su se mjere poštovale u prvom talasu, a kakva je situacija sada?

Mjere su se poštovale identično i u prvom i u drugom talasu, o čemu govori i broj izvršenih pregleda, ali i činjenica da nije bilo prekršaja koji bi sa sobom povlačili izričanje kazni.

Do pogoršanja epidemiološke situacije je došlo usled transmisije virusa sa područja drugih opština koje su privremeno bile zatvorene, ali im je bilo dovoljeno kretanje na međugradskoj liniji.

Na lokalnom nivou, prije svega, svi uključeni subjekti, na prvom mjestu, pored lokalne samouprave, Dom zdravlja “BOŠKO DEDEJIĆ”, ispostava MUP u Mojkovcu, Služba zaštite i spašavanja, odjeljenje Komunalne policije, komunalno preduzeće GRADAC DOO, su pokazali maksimalnu angažovanost kroz svoje resurse, pružajući adekvatnu podršku i adekvatno reagujući u skladu sa propisanim mjerama i preporukama  Vlade Crne Gore, Ministarstva zdravlja i Instituta za javno zdravlje, koje se tiču sprečavanja širenja pandemije koronavirusa (COVID-19).

Kroz servisna obraćanja svakodnevno smo apelovali na sve osobe koje su kućnoj izolaciji – da ne napuštaju svoje domove, da se strogo pridržavaju propisanih mjera, naglašavajući im da u slučaju nepoštovanja i u slučaju nesavjesnog postupanja podliježu krivičnoj odgvornosti, time smo pozvali i članove porodica čiji se član/članovi nalaze u kućnoj izolaciji na kontrolisano kretanje kako bi se suzbile eventualne posledice.

Pored poštovanja izolacije, tu su bile i mjere koje su se odnosile na okupljanja, mjere nošenja maski na otvorenom i zatvorenom, mjere koje se tiču rada ugostiteljskih objekata, ali i drugih privrednih subjekata.

Koje su opštinske službe morale da prilagode rad sa građanima, i kako funkcionišu šalterske službe, da li su se građani navikli na online zahtjeve?

U prvom talasu Opština Mojkovac nije imala ni jednog zaraženog od korona virusa.

U tom peridu kako je sugerisano uveo se rad od kuće, sa one koji imaju problem sa hronicitetima, roditelje, i ostale zaposlene koji su bili obezerni na dežurstva. Redovan rad je bio uspostavljen u svim službama i sektorima na taj način što su rukovodici bili stalno prisutni.

Opštinski tim je uspostavio informisanje građana putem lokalnog radija, ali i putem socijalnih mreža, gdje smo upućuvali građane na koji način da sačuvaju svoje zdravlje, a opet kako mogu ostvariti svoje građansko pravo kada su u pitanju njihovi zahtjevi prema lokalnoj samoupravi i njenim organima, tokom ovog perioda.

Za sve one koji nijesu bili u prilici da podnesu svoje zahtjeve elektronski mogli su to učini pozivom na brojeve službi i sektora u cilju dobiijanja podrške i rješavanja problema.

Šalterske službe su radile puno radno vrijeme, s tim što je skraćeno radno vrijeme sa strankama na period od 11 h do 13 h.

Svi zahtjevi su bili obrađeni u zakonskim rokovima te nije bilo zastoja u radu, što govori u prilog činjenici da građanima nije bio težak taj prelazak sa direktne na online komunikaciju.

Opštinski tim za zaštitu i spašavanje je obezbijedio servis za stara lica bez pomoći, hronične bolesnike i lica u kućnoj izolaciji, kojima će biti obezbijeđena usluga kupovine i dostave prehrambenih proizvoda i lijekova POZIVOM na broj 123.

Jedna u nizu preduzetih mjera pored obezbjeđenja karantinskog smještaja, te potpunog opremanja istog, u slučaju pojave koronavirusa na teritoriji opštine Mojkovac, je sprovedena akcija komunalnog preduzeća GRADAC DOO koji su danas sve javne površine (trg, parkinge) i ulice oprali rastvorom koji sadrži 0,5% hlora, u cilju obezbjeđenja što većeg stepena čistoće javnih površina.

Sve što je važno da kažete javnosti kao poruka, kako da se izađe iz postojeće krize?

Pridržavajmo se mjera, jer su one jedini način da prevaziđemo ovu pojavu koja nažalost zbog svoje prirode lako mutira, još lakše se prenosi.

S tim u vezi molimo vas da vodite računa o fizičkoj, socijalnoj distanci, kao i nošenju zaštitnih maski, a  svoje kretanje svedete na minimum kako bi eliminisali mogućnost dolaženja u kontakt sa zaraženima,  te slobodno vrijeme provodite u svojim domovima, a kontakte i komunikaciju svedite na svoje najbliže ukućane. Budimo odgovorni prema onima kojima idemo i vraćamo se poslije odlaska na posao,  odlaska u školu.

ČUVAJTE SVOJE ZDRAVLJE, JER TAKO ČUVATE ZDRAVLJE DRUGIH, poručio je predsjednik Opštine Ranko Mišnić.

Portal Mojkovac

Pročitajte još