Skalina skala vrijednosti

 Skalina skala vrijednosti

Piše: Željko Rutović

Da je ostala u životu danas bi Skala radio proslavljala  devetnaesti rođendan. No, za svoj relativno kratki, a suštinski, vrijednosno i sadržajno dug život, Skala ostaje trajnim i vrlim svjedočanstvom  jednog  društvenog, političkog, državnog i kulturološkog vremena i života. Za neka nova vremena….A u ime  tih njenih i naših prošlih i budućih vremena, ostaće za one koji pamte neizbrisiva kultura sjećanja koja govori o Skali.

O skali vrijednosti koju je ispisala na najplemenitiji način. Na toj Skali ostaje, kako god to neko (ne) želio računati,  upečatljiva  hronika kolektivnog nasljeđa. Elem, riječ je o vrijednostima, Skalinim i našim. Crnogorskim. Vrijednostima Crne Gore.

Osnovana 2002. u susret  istorijskom referendumu za obnovu državne nezavisnosti, Skala je edukativno, kulturološki i državotvorno svoj signal usmjerila visoko i hrabro, tamo đe je Crnoj Gori među slobodnim i suverenim zemljama i narodima mjesto.

Vrijednosti njene i tada i kasnije bijahu i bilježi multivjerske, multietničke, sekularne i antifašističke Crne Gore.

Ne pomjeri se Skala na tom putu ni burama ni olujama. A nije da ih nije bilo, i s ovog i s onog boka.

Dostojna hronike istorijske čitanke kojoj Skala na svoj način ispisa medijsku stranicu, sveukupno ambijentalno nasljeđe Boke, njene baštine, nasljeđa i melosa, ostaće da svjedoči  nekim novim baštinicima istinske kulture sjećanja u kojoj Skala zaslužno ima svoje mjesto.

Svjedočanstva ostaju, tu među nama takvim kakvim jesmo i nijesmo…pa ko se na toj Skali ( pro ) nađe…i koga vrijeme zapamti ili ne…I ne malo li nam je sujetna kultura zaborava donijela problema…živuće vrijeme ogledni je čas dimenzija sjećanja i zaborava u kojima  se borimo za sadašnjost i budućnost Crne Gore.

Na svojoj skali vrijednosti Skala ni za milimetar ne dozvoli da u njen etar uđu sa udarima na Crnu Goru, desne i sve slične snage, medijsko  – klerikalne ofanzive.

U toj časnoj misiji ostaje Skala da svjedoči  o (ne) vremenima, ljudima, naravima, ćudima, pizmama, kukavičlucima, kolektivnim mamurlucima, dostojnicima…i svemu drugom čemu je uvijek stala na crtu.

Na toj skali – crti, ostala je svoja i dostojanstvena i kada je prestala sa radom. Ni prema kome nije pružila ruku, nije ni prema njoj, doduše, niko pružio ruku kad joj je bilo teško – ali baš zato je ona takva, svoja i osobena – Skala vrijednosti.

Ostaće biljega vrijedni zapisi, tonovi svjedočanstva i kazivanja Skalinog malog- velikog tima u borbi protiv kleronacionalističkog nasrtaja na Crnu Goru, što svjedočanstvom hronike bilježi i knjiga Skalinog osnivača Slavka Mandića, Politički  popovi i litijaški ekspertiTamna strana crnogorske zbilje.

Kako god računali, Skalina skala vrijednosti i juče i danas i sjutra, bilježiće se bastadurstvom  riječi  koja ne trgovaše sa onim  čime se ne trguje. Za ponos Crne Gore, riječi, mediteranskoj baštini, kulturi i vremenu, sekularnoj i antifašističkoj Crnoj Gori – vrijednostima  Skaline skale koja se kulturom sjećanja i pedantnošću hronike upisuje u topose kolektivnog trajanja.

Ostaju da svjedoče, prkose i ponose se Skaline skale vrijednosti.

Portal Mojkovac

Pročitajte još