U NVU „Svjetlost“ iz Mojkovca uspješno realizovan niz projekata

 U NVU „Svjetlost“ iz Mojkovca uspješno realizovan niz projekata

Nevladino Udruženje za pomoć i podršku socijalno ugroženim kategorijama „Svjetlost“ iz Mojkovca, osnovana je 2014. godine dok su sa realizacijom projekata počeli pocetkom 2017. godine i do sad su uspjeli da realizuju veći broj projekata kako u zaposljavanju lica i stručnom osposobljavanju, tako i u nekim aktivnostima koje su bile važne za lokalnu zajednicu.

Osnovni ciljevi udruženja su socijalna inkluzija i zapošljavanje socijalno ugroženih kategorija, te su tako jedni od rijetkih Udruženja koje se bavi problematikom socijalno ugroženim licima i njihovim uključenjem u svim sektorima zapošljavanja.

Osnovne djelatnosti udruženja su realizovanje projekata sa lokalnom upravom, Zavodom za zapošljavanje ,podrška pomoći djeci, omladini i licima sa smetnjama u razvoju i njihovim porodicama u ostvarivanju njihovih zakonskih i drugih prava.

Vlado Veljović, osnivač NVU „Svjetlost“ kazao je za naš Portal da se trenutno završava projekat finansiran od strane Zavoda za zapošljavanje – Osposobljavanje za samostalan rad.


„Projekat traje 6 mjeseci koji je počeo 30 jula i završava se 30 januara. Kroz taj projekat zaposlene su četiri osobe sa evidencije Zavoda za zapošljavanje. Oni su se u kancelariji našeg udruženja obučili za rad na admininstrativnim poslovima i to (podnošenje i prijem zahtjeva u djelovodnik, kopiranje, štampanje I skeniranje dokumentacije, arhiviranje dokumentacije, prijem i slanje elektronske pošte, rad na računaru. Imamo odličnu saradnju sa Zavodom za zaposljavanje, a od kojih smo u prethodnom periodu dobili podršku za projekat „Isti nam je cilj“ u okviru mjera aktivne politike zapošljavanje lica sa invaliditetom u vrijednosti od 48.849,14 eura.Partner na ovom projektu je bila NVO „Centar za razvoj civilnog drustva“.

Cilj projekta je bio postizanje socio – ekonomske inkluzije 8 lica sa invaliditetom ,posebno žena sa invaliditetom i njihovo aktivno ućešće i integrisanje na tržištu rada kroz motivisanje, unapredjenje stručnih i radnih kvalifikacija i zapošljavanje.Oni su se obučavali na različitim poslovima i kod različitih poslodavaca „ kazao je Veljović. Nakon završene obuke lica su zaposlili kod poslodavaca na period od 5 mjeseci i nakon realizacije projekta od 10 mjeseci, poslodavac DOO „SOKO group“ Iz Bijelog Polja je zaposlio dva lica na period od devet mjeseci.

„Drugi projekat finansiran od Zavoda za zapošljavanje u okviru program osposobljavanje lica sa invaliditetom mjera aktivne politike zapošljavanje lica sa invaliditetom je projekat ,“Obuka i zapošljavanje osoba sa invaliditetom-nova znanja i kvalitetniji život“…Nosilac ovog projekta je bio Frizerski salon „Nataša“ iz Mojkovca, a partner NVU „Svjetlost“. Projekat je trajao deset mjeseci dok je vrijednost projekta bila 46.842,55 eura. Sledeći projekat, takođe sa ZZZ je „Personalni asistent“ – javni rad u saradnji sa JU Dnevni centar za djecu I omladinu sa smetnjama I teškoćama u razvoju „Mojkovac“. Projekat je trajao 4 mjeseca.Angažovana su četiri asistenta koja su pružala pomoć stručnom timu Dnevnog centra u organizovanju i realizaciji radionice za 22 lica sa invaliditetom Dnevnog centra“ kazao je Veljović. On je istakao da je opština Mojkovac finansirala dva projekta „Podizanje svijesti mladih o značaju životne sredine“ u vrijednosti od 764,28 eura.


„Aktivnosti na koje smo se najviše bazirali u okviru ovog projekta je čišćenje I uredjenje školskih dvorista i sadjenje različitih sadnica (jabuka, trešnje, tuje, kadife, ukrasno drveće…) kao i aktivnost-edukativne radionice u okviru koje su se edukovala djaca na različite teme, kao što su (pravo na životnu sredinu u ostvarenju ljudskih prava za život, održivi razvoj u harmoniji sa prirodom, načela zaštite životne sredine, subjekti zaštite životne sredine.

Od 15 januara ove godine zaposlena su dva lica na stručno osposobljavanje i to jedan pravnik i jedan socijalni radnik.

U decembru smo dobili projekat u saradnji sa opštinom Mojkovac „pomoć mladim u zapošljavanju“ u vrijednosti od 975,25 eura, sa kojom imamo odličnu saradnju i koji prepoznaju sve naše projekte koje su vezani za poboljšanje života mladih i nekih aktivnosti koji se odnose na lokalnu zajednicu.

Opština Mojkovac takođe je finasisrala projekat „Podizanje svijesti mladih o postupku zapošljavanja“ u vrijednosti od 827 eura, koja je imao cilj, da se nezaposleni mladi ljudi nakon završene srednje škole, kroz edukativne teorijske i praktične obuke omogući da steknu nova znanja i vještine i da dodbiju korisne informacije o tržištu rada i savjete za pronalazak radnog mjesta. Sličan projekat „Pomoć mladima u zapošljavanju“ je podržan i od Mnistarstva sporta. u vrijednosti od 1.400 eura. Projekat „Socijalni servis za djecu sa posebnim obrazovnim potrebama“ realizovan je u saradnji sa Osnovnom školom „Aleksa Đilas Bećo“, Dnevnim centrom i vrtićem „Jevrosima Jevra Rabrenović“.

U partnerstvu sa NVO „Klasterska inicijativa“ iz Kolašina smo realizovali i projekat „Preduzetnistvo za mlade-uključi se“. zaključio je Veljović, ističući da ovo Udruženje u saradnji sa „Rotari“ klubom Bijelo Polje, Podgorica i Budva već nekoliko godina dijeli za Novu godinu djeci poklone od prvog do cetvrtog razreda, sa ruralrnih područja sa teritorije Mojkovac, Polja, Podbišće, Štitarica, Dobrilovine, Gojakovića, Lepenca i Žari.

Na kraju razgovora,Veljović ističe da će njihova organizacija nastaviti sa ovakvim i sličnim projektima sve u cilju pomoći osobama sa invaliditetom i zahvalio svima koju su na bilo kakav način pomogli u radu ovog udruženja. Poželio svima sreću u 2021 godini, dobro zdravlje, da što prije pobijedimo korona virus i nastavimo dalje zajednički na novim poslovnim i životnim ostvarenjima.

Portal Mojkovac

Pročitajte još