Fudbalski klub „Serdar“ iz godine u godinu dobija sve veći budžet od Opštine Mojkovac

 Fudbalski klub „Serdar“ iz godine u godinu dobija sve veći budžet od Opštine Mojkovac

Reagovanje iz službe Opštine Mojkovac na objavu Fudbalskog kluba „Serdar“ koja se odnosi na raspodjelu sredstava iz budžeta Opštine za sport.

U saopštenju se navodi:

Poštovani,
Imajući u vidu da je saopštenje FK „Serdar“ objavljeno javno na društvenoj mreži Facebook dana 24.12.2020. godine, u kom se komentariše rebalans budžeta Opštine Mojkovac, odnosno sredstava koja su po odluci opredijeljena za sufinansiranje rada sportskih klubova, zbog činjenice da je objava upućena djeci koja treniraju u ovom klubu i zbog javnosti, smatramo za obavezu da javno i odreagujemo na pomenuto saopštenje iako ono ni sadržajem ni načinom na koji je objavljeno, to ne zavređuje.

Opština Mojkovac, kao što je poznato, u jeku pandemije kroz akciju „Sadimo za naše dobro da nas hrani naša zemlja“ je u namjeri da pruži podršku građanima u novonsatalim okolnostima koje nijesu uobičajene, u obliku bespovratnog granta dodijelila sadni materijal i plastenike za uzgoj povrća u zatvorenom prostoru, za oko 400 domaćinstava sa teritorije naše opštine, nakon sprovedeng javnog poziva .

Svi zahtjevi koj su stigli na adresu Opštine, nakon izlaska komisije i obilaska svakog domaćinsta koje je podnijelo zahtjev, su odobreni.

Sve ovo urađeno je početkom aprila mjeseca u izuzetno otežanim uslovima rada, kada počinje pandemija na koju ni mnogo bogatije i veće opštine nijesu mogle da daju adekvatan odgovor.

Danas, kada vidimo rezultate realizacije ove mjere, možemo reći da je ona bila potpuno opravdana i potrebna, jer je građanima pružena podrška u obezbjeđivanju dijela hrane za naredni period, ali i da je bila umnogome održiva jer će se plastenici koristiti i narednih godina, a kvalitet sadnog materijala koji je dodijeljen je takav da obezbjedjuje sjeme i za naredne sadnje.

Kao što vam je poznato, rad sportskih kolektiva bio je u mnogome ograničen u toku cijele godine, a naročito u periodu od marta do sredine ljeta. FK „Serdar“ i pored toga iz opštinkog budžeta dobio je sredstava za funkcionisanje kluba shodno Odluci o sufinansiranju rada sportskih klubova, do donošenja konačne odluke o odobrenim sredstvima za 2020. godinu, kako bi planirane aktivnosti, koje su bili u mogućnosti da realizuju i realizovali.

Da napomenemo i to da FK „Serdar“ iz godine u godinu dobija sve veći budžet od Opštine Mojkovac, a da se ni na dresovima ni na obavještenjima koje daju roditeljima to ili nedovoljno jasno ili nikako ne vidi.

Saopštenje koje su dali pokazuje jasno dvije strvari: elementarno nepoznavanje načina funkcionisanja javnih finansija i jako lošu namjeru, te ono više liči na nevješto sačinjeno političko saopštenje, nego na saopštenje sportskog kluba koji u svojim redovima ima djecu koja postižu zavidne rezultate.

Njihova konstatacija da se od nekog mora uzeti da bi se nekom drugom dalo jako naukusno proziva sve one koji su dobili kroz javni poziv sjemena, rasad i plastenike potrebne za uzgoj hrane u vremenu svjetske pandemije, nezapamćene u prethodnih 100 godina.

Poštujući kvalitetan sportstki rad koji imaju u klbu i imajući u vidu našu obavezu da svaki takav rad podržimo, vjerujujemo da će njihovi planovi i programi rada i ubuduće imati našu kontinuiranu finansijsku podršku.
Isto tako, vjerujemo da se niko tada neće zapitati od koga je moralo biti uzeto da bi FK „Serdar“ dobio ta sredstava“ ,
saopšteno je iz službe Opštine Mojkovac.

Portal Mojkovac

Pročitajte još