Investitori biraju Crnu Goru za značajna ulaganja

 Investitori biraju Crnu Goru za značajna ulaganja

Foto: FOS Media

Dosadašnja iskustva pokazala su da postoji značajno interesovanje investitora za ulaganje u Crnu Goru, a Agencija za investicije obavlja vrlo dobar posao konkretizacije i kanalisanja tog interesovanja, ocijenio je njen direktor, Dejan Medojević.

On je za Glasnik Privredne komore (PKCG) kazao da diskontinuitet rada sa investitorima uzrokovan pandemijom Covid-19 i restrikcije na putovanja koje su uvodile zemlje širom svijeta, zbog prirode posla nijesu dozvolili da uloga Agencije u institucionalnom okviru bude još izraženija u godini kada je ona osnovana.

“Pandemija je dijelom uticala i na projekat ekonomskog državljanstva, koji je usporen, ali nije prekinut. Prema informacijama licenciranih agenata za posredovanje, koji predstavljaju renomirane međunarodne kompanije sa značajnim kontaktima na tržištu, interesovanje za ovaj projekat je i dalje veliko”, rekao je Medojević.

On je naveo da su, sa druge strane, svjesni da su buduće investicije pokretač oporavka ekonomije, tako da će, u saradnji sa drugim organima državne uprave i lokalnih samouprava, uložiti maksimalne napore kako bi zadržali konkurentnost kao investiciona destinacija i privukli nove kredibilne investitore koji će stvarati novu vrijednost u Crnoj Gori.

Medojević je, komentarišući najavljene investicije, kazao da je prilično nezahvalno govoriti o rokovima njihovim realizacije, uzimajući u obzir situaciju sa pandemijom Covid-19 koja je usporila investicioni ciklus.

“U sektoru turizma, prema najavama investitora, u narednom periodu se očekuje intenziviranje aktivnosti na realizaciji projekta hotela Kraljičina plaža, investitora Adriatic Properties i HTP Miločer, čiji se završetak radova očekuje za dvije i po godine”, rekao je Medojević.

Projekat Montrose je, nakon ozvaničenja saradnje sa renomiranim brendom, dobio i novi zvaničan naziv Ritz Carlton Montenegro, a početak minimalne investicione obaveze je uslovljen ispunjenjem infrastrukturnih preduslova.

“U toku su aktivnosti na gradnji pokazne vile, po standardima Marriotta, prvog objekta u okviru budućeg rizorta. Takođe, predstavnici kompanije Luštica Development su Agenciji za investicije najavili da će ove godine početi s izgradnjom drugog hotela u okviru rizorta Luštica Bay”, naveo je Medojević.

Prema dostavljenoj dokumentaciji investitora, početak izgradnje hotela K 16 iz okvira budućeg turističkog kompleksa Kolašin 1600 predviđen je za ovu godinu, a planirano je da gradnja hotela traje 28 mjeseci.

“Riječ je o hotelu kategorije četiri zvjezdice, kapaciteta 116 smještajnih jedinica, predračunske vrijednosti 5,99 miliona eura, a namjera zakupca je da u okviru hotela sa kondo modelom poslovanja otvori 58 novih radnih mjesta”, rekao je Medojević.

Jedan od najavljenih projekata čija realizacija se očekuje je i izgradnja hotela Durmitor na Žabljaku, čija je predračunska vrijednost 20 miliona eura, a čije je otvaranje investitor najavio za maj 2022.

“Što se tiče planiranih projekata u oblasti energetike u daljem periodu, Elektroprivreda (EPCG) planira naredne godine da počne radove na izgradnji vjetroelektrane Gvozd sa kompanijom Ivicom Holding GmbH iz Austrije. Vrijednost te investicije iznosi oko 60 miliona eura, a vjetroelektrana bi trebalo da bude puštena u rad u četvrtom kvartalu 2022. godine”, naveo je Medojević.

Takođe, EPCG od ove do 2024. godine planira izgradnju solarne elektrane Briska Gora, kroz dvije faze u saradnji sa finskom nacionalnom energetskom kompanijom Fortum i najvećim EPC ugovaračem u oblasti solarnih elektrana, Sterling & Willsonom, vrijednosti preko 200 miliona eura.

Medojević je kazao da je, prema podacima Centralne banke (CBCG), ukupan prilivu stranih direktnih investicija u Crnu Goru u posljednje dvije godine iznosio oko 1,6 milijardi eura.

“U posljednje dvije godine najveći prilivi zabilježeni su iz Italije, Rusije, Mađarske, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Srbije, Švajcarske i Turske. Prema podacima CBCG, najveći dio ovih ulaganja odnosio se na investicije u domaća preduzeća i banke i investicije u sektor nekretnina”, dodao je Medojević.

Među aktivnostima Sekretarijata za razvojne projekte koje je nastavila Agencija nalazi se i praćenje realizacije ugovora o korišćenju sredstava za podsticanje direktnih investicija, zaključenih između Vlade i šest peduzeća na osnovu Uredbe o podsticanju direktnih investicija.

“Na osnovu tih ugovora koji se za sada s uspjehom realizuju u Podgorici, njih dva, Nikšiću, Danilovgradu, Bijelom Polju i na Žabljaku, privrednici su u sektorima drvoprerade, hotelijerstva, farmaceutske i mesne industrije, odnosno sektorima obezbjeđenja i proizvodnje stočne hrane investirali u svoje projekte preko devet miliona i što je najbitnije na neodređeno vrijeme zaposlili preko 300 osoba”, precizirao je Medojević.

Agencija za investicije će, prilagođavajući se okolnostima, nastaviti redovne aktivnosti u vezi sa privlačenjem novih investicija, praćenje realizacije projekata za koje je nadležna, vršenje nadležnosti u vezi sa projektima javno privatnih partnerstava i implementacijom programa ekonomskog državljanstva.

“Tu bismo posebno istakli program ekonomskog državljanstva, kao razvojni program usmjeren ka podsticanju privlačenja direktnih stranih investicija. Programom su, između ostalog, radi sticanja državljanstva, predviđene dvije opcije za ulaganje, investiranje u iznosu od 450 hiljada eura u projekte u južnom i centralnom regionu i 250 hiljada eura u projekte u sjevernim područjima”, podsjetio je Medojević.

Predviđeno je takođe, da aplikanti uplate po 100 hiljada eura za svaki predati zahtjev/aplikaciju za sticanje državljanstva, gdje će se ta sredstva usmjeravati za razvoj manje razvijenih jedinica lokalne samouprave i unapređenje infrastrukture, privrede i socijalnih usluga u tim opštinama, što je prvenstveno slučaj sa onima na sjeveru, sve u skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju. Odlukom su predviđene tri oblasti za ulaganje, odnosno turizam, poljoprivreda i prerađivačka industrija.

Do sada je podnijeto 67 zahtjeva, od čega je 26 odobrenih dok su ostale aplikacije u različitoj fazi obrade, u zavisnosti od datuma dostavljanja, odnosno kompletnosti iste. Program je ograničen na dvije hiljade aplikacija, i traje tri godine, počev od 1. janura prošle godine, zaključno sa 31. decembrom naredne godine.

Takođe, Agencija je spremna i da počne sa promocijom javno-privatnog partnerstva. Država će sasvim sigurno u budućem periodu imati priliku da primjenom tog modela saradnje javnog i privatnog partera izvuče najbolje koristi koje se nude ovim parterstvom.

Medojević je, govoreći o najznačajnijim investicijama, kazao da je to projekat Porto Montenegro, pri čemu je od 2013. godine pa do danas, godišnje ulagano između 30 i 60 miliona, te je do danas investirano preko 400 miliona eura kapitalnih investicija.

Takođe, u Bokokotorskom zalivu, na lokaciji bivše kasarne Orjenski bataljon, od 2013. godine, realizuje se projekat Portonovi.

“Naime, na lokaciji je do sada završena izgradnja marine sa 238 vezova, kao i veliki broj stambenih objekata. Do sada je u ovaj projekat uloženo preko 600 miliona eura”, rekao je Medojević.

Aktivnosti na rekonstrukciji tvrđave Mamula, u jedinstven hotel muzejskog karaktera, počele su 2017. godine, stupanjem na snagu ugovora o dugoročnom zakupu lokaliteta ostrva Lastavica sa tvrđavom Mamula, potpisanog između Vlade i Orascom Development.

“Visina ugovorene investicije iznosi 15 miliona, a do danas je uloženo osam miliona eura. Završen je glavni projekat trafostanice na ostrvu. Takođe, završen je projekat i revizija za polaganje podvodnog kabla od rta Arza do ostrva Lastavica”, podsjetio je Medojević.

On je rekao i da je krajem 2017. godine potpisan ugovor o davanju u dugoročni zakup kompleksa HTP Ulcinjska rivijera. Ukupna ugovorena investicija iznosi oko 31 milion eura, a podrazumijeva rekonstrukciju i adaptaciju hotela Olymipic i Bellevue.

Krajnji rok za realizaciju ukupnih investicija je 2027. godina, a do sada je investirano 24 miliona eura i izvršena je rekonstrukcija hotela Bellevue sa depadansima, čime je postojećih 257 smještajnih jedinica unaprijeđeno u kategoriju četiri zvjezdice.

Portal Mojkovac

Pročitajte još