Izgradnja azila za napuštene pse čeka izradu projektne dokumentacije

 Izgradnja azila za napuštene pse čeka izradu projektne dokumentacije

Foto: Ilustracija

Lokalni parlament Opštine Mojkovac usvojio je još u martu mjesecu ove godine Odluku o osnivanju skloništa za smještaj i zaštitu napuštenih i izgubljenih pasa sa teritorije te opštine. Odlukom je definisano da Opština obezbeđuje lokaciju za formiranje skloništa koja mora da ispunjava sve uslove kako bi psi u njima boravili na način koji je prihvatljiv.

Takođe je definisano da sklonište za napuštene pse njegovo osnivanje, rad i funkcionisanje finansira Opština Mojkovac iz budžetskih sredstava, donacija i sponzorstva.

Kako je saopšteno iz Opštine Mojkovac, za naš portal, još uvijek se na zna koliko će ta investicija koštati, jer se čeka izrada projektne dokumentacije, dok je lokacija za izgradnju već definisana.

„Lokacija je već određena predmetnom odlukom i to je lokalitet prostora ispod kolektora za otpadne vode. Objekat nije izgrađen, a cijena koštanja objekta će se znati nakon izrade projektne  dokumentacije“, saopšteno je iz lokalne uprave za Portal Mojkovac.

Treba podsjetiti da je Opština ovom odlukom našla način i da sankcioniše neodgovorne vlasnike koji jednostavno puste svoje pse i ne brinu se za njih. Te za pse koji borave u skloništu a za koje se utvrdi ko je vlasnik, moraće da plati Skloništu, odnosno Komunalnom preduzeću, naknade za svaki dan koji je njegov pas boravio u skloništu.

Ipak do sada, kažu iz lokalne uprave, nijesu izrekli sankcije iz razloga što sklonište još nije izgrađeno.

Kako je planirano rad skloništa definiše se kao komunalna djelatnost zajedničke komunalne potrošnje te se povjerava preduzeću DOO „Komunalne usluge – Gradac“ Mojkovac“.

Opština je ovom odlukom našla i način da sankcioniše neodgovorne vlasnike koji jednostavno puste svoje pse i ne brinu se za njih. Nakon izgradnje azila, psi koji borave u skloništu a utvrdi se ko je vlasnik taj će morati da plati Skloništu, odnosno Komunalnom preduzeću, naknadu za svaki dan koji je njegov pas boravio u azilu.

„Da bi se izbjegle neprijatne situacije sa vlasnicima pasa, svaki držalac psa je dužan da prijavi njegov nestanak i to komunalnoj policiji, skloništu, veterinarskoj stanici i, ili nevladinoj organizaciji za zaštitu životinja“, navodi se u odluci.

Pročitajte još