Mojkovac dobija ekskluzivni turistički rizort

 Mojkovac dobija ekskluzivni turistički rizort

Foto: Portal Mojkovac

Izvor: FOS Media

Vlada Crne Gore usvojila je na prošloj sjednici Predlog urbanističko-tehničkih uslova za izgradnju hotela, turističkog naselja, odnosno turističkog rizorta na katastarskoj parceli broj 348/1 u Mojkovcu, u zahvatu Prostorno-urbanističkog plana Opštine Mojkovac.

Predlog urbanističko-tehničkih uslova (UT) usvojen je po zahtjevu kompanije d.o.o. “Mulroney Trading Limited Kipar”, koja je vlasnik lokacije i koja na tom prostoru planira veliku investiciju, pišu Vikend novine.

ŠTA PIŠE U DOKUMENTU

Katastarska parcela 348/1 ima površinu od 134.772 kvadratna metra, a shodno izdatim urbanističko tehničkim uslovima novoizgrađeni hotel, rizort ili sličan sadržaj mora imati najmanje 150 ležajeva najviše kategorije. U pitanju je lokacija koja je u blizini nekadašnje fabrike “Vukman Kruščić”.

Planom namjene površina ovo područje predviđeno je za izradu DUP-a “Novi Mojkovac” i definisano je kao poslovno komercijalni centri i objekti, a u sklopu te odrednice su generalne namjene rad i privreda i površine za turizam i mješovitu namjenu, kao i dijelom stanovanje.

“Pri čemu u daljoj planskoj razradi treba težiti da turizam bude jugozapadno bliže Tari, kao nastavak već planirane turističke namjene, a poslovanje sjeveroistočno, odnosno na preostalom dijelu lokacije”, navodi se u Urbanističko – tehničkim uslovima.

PARCELA

Shodno zahtjevu vlasnika urbanističke parcele, a u skladu sa smjernicama plana višeg reda, na ovom prostoru ovim UT omogućava se prva faza realizacije kompleksa i određuje se namjena turizam, sa mogućnošu izgradnje hotela, odnosno turističkog rizorta u jugozapadnom dijelu lokacije, kapaciteta najmanje 150 ležajeva visoke kategorije.

“U narednim fazama realizacije sagledaće se ponovno cjelokupni prostor i definisati optimalni raspored preostalih sadržaja u sjeveroistočnom dij elu katastarske parcele (poslovno-komercijalnih i dr.) koji je trenutno van definisane zone gradnje, a što će biti predmet detaljne planske dokumentacije uz preporuku prethodnog organizovanja urbanističko-arhitektonskog konkursa”, konstatuje se u dokumentu.

U Urbanističko-tehničkim uslovima Vlada je definisala šta tačno podrazumijeva pod određenim pojmovima.

Pod pojmom “hotel” podrazumijeva se poslovni objekat u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost pružanja usluga smještaja, pripremanja i usluživanja hrane, pića i napitaka, sa recepcijom, holom, restoranom sa kuhinjom i smještajnim jedinicama. Hotel može imati depadans i vile.

“U hotelima udio smještajnih kapaciteta mora biti najmanje 70 odsto u osnovnom objektu hotela, a najviše 30% u ‘vilama’ ili depadansima.

Ukupna planirana površina prostora za osnovne objekte hotela je najmanje 70 odsto, a ukupna planirana površina za depadanse ili ‘vile’ je najviše 30%”, navodi se u Uslovima.

RIZORT

U turističkim naseljima udio smještajnih kapaciteta mora biti najmanje 30% u osnovnom objektu hotela, a najviše 70 odsto u “vilama” ili depadansima.

“Ukupna planirana površina prostora za osnovne objekte hotela je najmanje 30 odsto, a ukupna planirana površina za depadanse ili ‘vile’ je najviše 70 odsto. Pod pojmom ‘turistički rizort’ podrazumijeva se vrsta ugostiteljskog objekta koji predstavlja funkcionalnu i poslovnu cjelinu i u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost na površini od minimum pet hektara, sa minimum jednim hotelom kapaciteta minimum 60 smještajnih jedinica kategorije najmanje četiri zvjezdice i turističkim vilama, sa raznovrsnom strukturom sadržaja ponude koju čine: velnes centri, restorani, sportski tereni ili drugi sadržaji”, dodaje se u Uslovima.

Vlada je propisala da budući hotel mora biti u funkciji 12 mjeseci godišnje.

Portal Mojkovac

Pročitajte još