Od planiranih 3,5 miliona prihoda četvrtina usmjerena na Kapitalne projekte

 Od planiranih 3,5 miliona prihoda četvrtina usmjerena na Kapitalne projekte

Foto: NIkola Zindović

Nacrtom budžeta za 2021. godinu koji iznosi 3,5 miliona eura, opština Mojkovac je opredelila 867.000€ za Kapitalne izdatke.

Po klasifikacijama podeljeni su na sledeće stavke i to 285.000€ za lokalnu infrastrukturu, izgradnja građevinskih objekata 401.000 eura, izdaci za opremu u iznosu od 5.000e i ostali kapitalni izdaci u iznosu od 176.000€.

U odnosnu na planirani budžet za tekući godinu, to je nešto manje novca jer budžetom za 2020. godinu ukupno za planirane izdatke planirana su sredstva u iznosu od 875.2560€. Međutim, uvidom u izvršenje budžeta, zaključno sa 30.09.2020. utrošeno je svega 546.180,65€.

Naime, za lokalnu infrastrukturu utrošilo se od kraja septembra ove godine 157.752,70€ umjesto 267.000€, za kapitalne objekte od planiranih 304.000€ utrošeno je 265.074,45. Za opremu su tokom ove godine opredeljena sredstva u iznosu od 44.260€ a potrošeno je 28.964,49€, dok na ostale kapitalne izdatke umjesto planiranih 260.000€ potrošeno je svega 94.416,01 iz opštinskog budžeta.

Kako je saopšteno iz lokalne uprave , naredna godina će biti godina investicija i ulaganja, kada je riječ o novu građana Mojkovac.

Planiran je nastavaka održavanja lokalnih puteva i izgradnja mostova, izgradnja zgrada, rekonstrukcija ulične rasvjete, pomoć za seoske vodove, izgradnja skloništa za pse, regulacija atmosferskih voda kao i izgradnja obaloutvrde Tare.

Iz Opštine Mojkovac dostavljen je plan kapitalnih projekata, od najveće važnosti za lokalnu zajednicu, i to su:

1. Sanacija i održavanje lokalnih puteva i ulica i izgradnja mostova i vodo-propusta vrijednost radova 150.000,00 €;

2. Izgradnja stambeno – poslovne zgrade pored administrativnog objekta opštine I faza vrijednost radova 250.000,00 €;

3. Izgradnja stambenog objekta u Rudnici – lamela III za osobe u stanju socijalne potrebe sa 15 stanova – vrijednost 100.000,00 €;

4. Izgradnja rekonstrukcija ulične rasvjete, vrijednost radova 40.000,00 €;

5. Pomoć za seoske vodovode i planinske vodopoja, vrijednost radova 40.000,00 €;

6. Izgradnja skloništa za pse (Azil), vrijednost radova 20.000,00 €;

7. Regulacija atmosferskih voda, vrijednost radova 20.000,00 €;

8. Regulacija i obaloutvrda rijeke Tare i njenih pritoka vrijednost radova 15.000,00 €.

Pročitajte još