Opredeljeno 72.600 eura za sport u gradu na Tari

 Opredeljeno 72.600 eura za sport u gradu na Tari

Foto: NIkola Zindović

Odlukom kojom se definiše sufinansiranje i razvoj sporta u Mojkovcu, koja je usvojena prošle godina, ta lokalna uprava se istinski posvjetila da se trenda zdravog života zaista održi i u svakom segmentu ima podršku lokalne uprave. Potvrda tome su sredstva opredeljena za sport kako proteklih tako i za sledeću godinu.

Naime, budžetom za tekuću godinu planirana sredstva za kulturu i sport su iznosila skoro 200.000 eura, a do 30.09.2020. utrošeno je 130.123,83 eura. Planiranim budžetom za narednu godinu opredeljeno je čak 202.600 eura za kulturu i sport.

Shodno budžetu u ovoj godini od planiranih 192.300 eura za kulturu i sport, do 30. septembra iz opštinske kase za sport je usmjereno po sledećim klasifikacijama: 8.300 za sportske klubove, 815,13 eura za Opštinske sportske manifestacije, 16.912,79 za održavanje sportskih objekata , za održavanje Novogodišnjeg fudbalskog turnira 3.000 eura i sredstva za Novogodišnji fudbalski turnir od donacija i uplata ekipa iznosi 6.575,90eura.

Za iduću 2021.godinu samo za sport planirana su ukupna sredstva u iznosu od 72.600 eura. Za rad sportskih klubova predviđena su sredstva u iznosu od 50.000 eura, za opštinske sportske manifestacije 2.000 eura, za razvoj sporta u školama 1.000 eura, za održavanje sportskih objekata 5.000 eura, za novogodišnji fudbalski turnir 3.000 eura dok su sredstva za isti turnir od donacija i uplata ekipa planirana na iznos od 6.600eura. Iduće godine sportski klubovi Mojkovca učestvovaće na MOSI igrama te je za te svrhe opredeljeno 5.000eura.

Foto: arhiva, fotograf: Nikola Zindović (Promo Mojkovac)

Podsjećanja radi, pomenutom odlukom sport se definiše kao djelatnost od javnog interesa koja je dostupna svima i kojom se djeci, omladini i građanima omogućava očuvanje, unapređenje i razvoj. Sredstva namijenjena za sufinansiranje sporta opredeljuju se Budžetom opštine, a istom odlukom su definisani i uslovi za razvoj sportske infrastrukture, školskog sporta, ženskog sporta, sporta za osobe sa invaliditetom, kao i razvoj sportske rekreacije i organizovanje sportskih manifestacija od značaja za opštinu.

„Opština u saradnji sa sportskim organizacijama i obrazovnim ustanovama podstiče i

pomaže školska sportska društva stvaranjem organizacionih, prostornih, finansijskih, stručnih i drugih uslova za njihov rad. Nakon završetka organizovanih takmičenja i aktivnosti iz oblasti školskog sporta, organ lokalne uprave nadležan za sport obavezan je da sačini izvještaj o njihovoj realizaciji sa specifikacijom troškova za pružene usluge, podijeljene nagrade i sl. i dostavi ga predsjedniku Opštine“, navodi se u odluci.

U vidu razvoja ženskog sporta opština će sprovesti adekvatno istraživanje o potrebama ženskih klubova , formiraće baze podataka svih uspješnih sportistkinji poreklom iz Mojkovca, i obezbijediti adekvatnu medijsku promociju ženskih klubova i uspješnih sportistkinji. Takođe, napominje se, da će opština Mojkovac učestvovati u osposobljavanju i podsticanju žena za obavljanje poslova sudije i članstva u upravljačkim strukturama sportskih klubova.

Za razvoj sporta za osobe sa invaliditetom opština će budžetom da izdvaja sredstva za organizovanje sportskih takmičenja i turnira, humanitarnih i revijalnih susreta u određenim sportskim disciplinama a sve u cilju prikupljanja sredstava za razvoj i ulaganje u sport lica sa invaliditetom.

Uspješni sportisti iz Mojkovac će i dalje biti nagrađivani a u tom cilju opština je definisala da uspjehom sportiste smatra se svako od prva tri osvojena mjesta na međunarodnom takmičenju ili prvo mjesto na nacionalnom takmičenju. Nagradu za postignuti sportski rezultat dodjeljuje predsjednik Opštine u skladu sa finansijskim mogućnostima Opštine

Pročitajte još