Opština definisala uslove za obezbjeđivanje alternativnog smještaja

 Opština definisala uslove za obezbjeđivanje alternativnog smještaja

Foto: Sjever CG

Opština Mojkovac donijela je nacrt Odluke, o kojoj će odbornici lokalnog parlamenta raspravljati u ponedeljak a odnosi se na obezbjeđivanje alternativnog smještaja, odnosno obezbjeđivanja privremenog stanovanja odgovarajućeg standarda, u skladu sa mogućnostima Opštine Mojkovac. Ova odluka je namjenjena licima ili porodicama ukoliko se njihov bespravno izgrađeni objekat ukloni, kako bi ipak dobili adekvatan smještaj do konačnog rješavanja stambenog pitanja.

Kako se navodi u obrazloženju odluke obezbjeđivanja alternativnog smještaja može biti i obezbjeđivanje pomoći za trajno rješavanje stambenog pitanja.

„Sredstva za obezbeđivanje alternativnog smještaja, mogu se obezbjediti iz budžeta opštine, odnosno sredstva ostvarenih u postupku legalizacije bespravnih objekata, donacija i drugih izvora u skladu sa zakonom“, navodi se u odluci.

Nadalje, alternativni smještaj može se obezbjediti na jedan od sledećih načina, navode iz opštine, a to je davanjem naknade za zakupninu stana, davanjem stana iz stambenog fonda opštine u zakup ili davanjem sredstava za kupovinu građevinskog materijala.

“Za korišćenje stambenog objekta plaća se zakupnina. Visina zakupa utvrđuje se saglasno kriterijumima i u zavisnosti od površine stana koji se daje u zakup. Za korisnika alternativnog smještaja maksimalna visina zakupnine iznosi 80% tržišne cijene zakupa u zoni u kojoj se nalazi zakupljeni stambeni prostor. Zakupnina ne može biti manja od iznosa potrebnog za izmirenje troškova redovnog održavanja stambenog objekta, u skladu sa zakonom kojima se uređuju prava i obaveze etažnih vlasnika u pogledu održavanja stambene zgrade i zajedničkih djelova stambene zgrade, piše u odluci.

Objašnjeno je da se korisniku alternativnog smještaja može plaćati i naknada za zakupninu stana, odnosno dati stan iz stambenog fonda opštine u zakup ili na korišćenje u neto površini najviše do 25m² za jednočlano porodično domaćinstvo, odnosno najviše 7m² neto površine za svakog sljedećeg člana porodičnog domaćinstva, a najviše do 85 m² neto površin.

“Sredstva za kupovinu građevinskog materijala daju se u maksimalnom iznosu do 3.000,00 € za jednočlano domaćinstvo, uz uvećanje od 1.000,00€ za svakog sljedećeg člana domaćinstva, pri čemu maksimalni iznos dodijeljenih sredstava ne može biti veći od 10.000,00€”, piše u pomenutoj odluci.

Davanje sredstava za kupovinu građevinskog materijala, napominju iz lokalne uprave, predstavlja vid pomoći opštine u cilju trajnog rješavanja stambenog pitanja korisnika alternativnog smještaja.

Kada se bude razmatralo ko ima pravo i ko ispunjava uslove za dobijanje alternativnog smještaja od strane lokalne uprave u obzir će se uzeti broj članova porodičnog domaćinstva, visina prihoda, zdravstveno stanje kao i godine starosti. Svaka stavka nosi određen broj bodova, tako da će se svaki zahtjev bodovati i u skladu sa dobijenim brojem bodova komisija će donijeti odluku.

„Korisniku alternativnog smještaja može se obezbjediti samo jedan od vidova alternativnog smještaja. U slučaju da vlasnik bespravnog objekta odbije utvrđeni vid alternativnog smještaja, smatraće se da mu je alternativni smještaj obezbijeđen“, ističe se u odluci.

Kako se vrednuje imovinsko stanje, odnosno vrši bodovanje:

  • 20 bodova ako korisnik alternativnog smještaja ili članovi njegovog porodičnog domaćinstva nemaju u svojini poslovni objekat, građevinsko zemljište, poljoprivredno zemljište odnosno privredne šume na teritoriji Crne Gore
  • 10 bodova, ako korisnik alternativnog smještaja ili članovi njegovog porodičnog domaćinstva imaju u svojini poslovni objekat, građevinsko zemljište, poljoprivredno zemljište odnosno privredne šume na teritoriji Crne Gore u površini do:

– za pojedinca: poslovni objekat do 8m² neto, građevinsko zemljište do 400 m², poljoprivredno zemljište odnosno privredne šume do 40 ari;

– za porodično domaćinstvo sa dva člana: poslovni objekat do 10m² neto, građevinsko zemljište do 500 m², poljoprivredno zemljište odnosno privredne šume 60 ari;

– za porodično domaćinstvo sa tri člana: poslovni objekat do 12 m², građevinsko zemljište do 600 m², poljoprivredno zemljište odnosno privredne šume do 80 ari;

– za porodično domaćinstvo sa četiri člana: poslovni objekat do 14 m², građevinsko zemljište do 700 m², poljoprivredno zemljište odnosno privredne šume do 100 ari;

– za porodično domaćinstvo sa pet i više članova: poslovni objekat do 16 m², građevinsko zemljište do 800 m², poljoprivredno zemljište odnosno privredne šume do 120 ari.

  • 5 bodova, ako korisnik alternativnog smještaja ili članovi njegovog porodičnog domaćinstva imaju u svojini poslovni objekat, imaju u svojini građevinsko zemljište, poljoprivredno zemljište odnosno privredne šume na teritoriji Crne Gore u površini do:

– za pojedinca: poslovni objekat do 10m², građevinsko zemljište do 600 m², poljoprivredno zemljište odnosno privredne šume do 60 ari;

– za porodično domaćinstvo sa dva člana: poslovni objekat do 14 m², građevinsko zemljište do 700 m², poljoprivredno zemljište odnosno privredne šume do 80 ari;

– za porodično domaćinstvo sa tri člana: poslovni objekat do 16 m², građevinsko zemljište do 900 m², poljoprivredno zemljište odnosno privredne šume do 100 ari;

– za porodično domaćinstvo sa četiri člana: poslovni objekat do 18 m², građevinsko zemljište do 1100 m², poljoprivredno zemljište odnosno privredne šume do 120 ari.

– za porodično domaćinstvo sa pet i više članova: poslovni objekat do 20 m², građevinsko zemljište do 1300 m², poljoprivredno zemljište odnosno privredne šume do 140 ari.

„Korisniku alternativnog smještaja odnosno članu njegovog porodičnog domaćinstva koji je korisnik prava na ličnu invalidninu, saglasno propisima iz socijalne i dječije zaštite, pripada 15 bodova“, navodi se u odluci i nadalje objašnjavaju ostali statusi.

„Korisniku alternativnog smještaja odnosno članu njegovog porodičnog domaćinstva koji je korisnik prava na dodatak za tuđu njegu i pomoć, saglasno propisima iz socijalne i dječije zaštite, pripada 10 bodova. U slučaju kada više lica ispunjava ove uslove ukupan broj bodova koji se dodjeljuje je 10. Takođe 10 bodova pripada i onim korisnicima u slučaju kada je on ili član njegovog porodičnog domaćinstva stariji od 65, odnosno mlađi od 15 godina života. Međutim, u slučaju kada više lica ispunjava te uslove, ukupan broj bodova koji se dodjeljuje je 10“, piše u Odluci.

Visina naknade za plaćanje „kirije“ shodno bodovima

Naknada za zakup stana, u skladu sa članom 11 stav 3 ove odluke, daje se korisnicima alternativnog smještaja u iznosu od:

  • 50% za korisnike alternativnog smještaja koji imaju od 5 do 15 bodova,
  • 60% za korisnike alternativnog smještaja koji imaju od 15 do 35 bodova,
  • 80% za korisnike alternativnog smještaja koji imaju više od 35 bodova.

Visina „kirije“ za stanove iz opštinskog fonda

Ukoliko opština ima raspoloživih stanova, korisniku alternativnog smještaja obezbjeđuje se alternativni smještaj davanjem u zakup stana iz stambenog fonda opštine, uz obavezu da opštini plaća zakupninu u iznosu od:

  • od 30% od tržišne cijene zakupnine koja se plaća za zakup stana u zoni u kojoj se nalazi stambeni prostor,
  • 20% od tržišne cijene zakupnine koja se plaća za zakup stana u zoni u kojoj se nalazi stambeni prostor
  • 10% od tržišne cijene zakupnine koja se plaća za zakup stana u zoni u kojoj se nalazi stambeni prostor

Pročitajte još