Raspisan konkurs za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama za 2020 godinu

 Raspisan konkurs za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama za 2020 godinu

Foto: Portal Mojkovac

Opština Mojkovac objavila je danas konkurs za raspodelu sredstava nevladinim organizacijama za tekuću godinu. Pravo učešća na konkursu, navodi se u objavljenom oglasu, imaju NVO koje su registrovane u Crnoj Gori sa sjedištem organizacije na teritoriji opštine Mojkovac ili nevladine organizacije koje svoju djelatnost obavljaju na teritoriji opštine Mojkovac.

Komisija za raspodjelu sredstava opštine Mojkovac ove godine posebnu pažnju će date projektima koji podstiču lokalni ekonomski razvoj, obezbeđuju raznovrsnost i viši nivo i kvalitet usluga u oblasti socijalne i zdravstvene lica sa invaliditetom, društvene brige o djeci i mladima, pomoći starijim licima, smanjenju siromaštva i nezaposlenosti.

Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom se podnose u roku od 30 dana od dana objavljivanja poziva, podsjećaju iz opštine. O dostavljenim urednim prijavama odlučiće Komisija u roku od 30 dana od dana zaključivanja Konkursa. Odluka o dodjeli sredstava biće objavljena na oglasnoj tabli Opštine i na sajtu.

Podsjećanja radi, planiranim buđžetom za tekuću godinu opština Mojkovac je opredelila 12,000 eura za nevladin sektor, odnosno za NVO koje obavljaju svoju djelatnost na teritoriji te opštine.

Više informacija o uslovima konkursa, potrebnoj dokumentaciji i načinu podnošenja prijave nalaze se na sajtu opštine i na oglasnoj tabli u zgradi opštine.

Portal Mojkovac

Pročitajte još