Ski centar Žarski projekat vrijedan 30 miliona eura

 Ski centar Žarski projekat vrijedan 30 miliona eura

Foto: Gov.me

U prvih devet mjeseci 2020. godine Uprava javnih radova je na području mojkovačke opštine investirala oko 5,864 miliona eura, a taj iznos će do kraja godine biti i veći, saopšteno je za Portal Mojkovac, dodajući da je najveća investicija svakako planinski centar „Žarski“

„Najveći projekat je izgradnja planinskog centra Žarski, čija je ukupna procijenjena vrijednost oko 30 miliona eura, sa višegodišnjom realizacijom. Ove godine je napravljen značajan pomak u izgradnji pristupnog puta do novog planinskog centra, isporučena je oprema za žičaru, a počeli su i radovi na ugostiteljsko-servisnom objektu“, kazao je Goran Škatarić iz UJR .

On je dodao da će Uprava javnih radova i u narednom periodu nastaviti sa realizacijom započetih višegodišnjih projekata, u skladu sa ugovorenom dinamikom, među kojima će prioritet biti planinski centar Žarski i stvaranje uslova za turističku valorizaciju Bjelasice.

„Koliko će sredstava biti na raspolaganju i koji će projekti biti uvršteni u plan za narednu godinu znaće se nakon usvajanja Zakona o budžetu“, kazao je on.

Foto: Skijališta CG

On je takođe podsjetio da je među završenim projektima je Biznis zona, gdje je izgrađena kompletna saobraćajna, elektroenergetska i kanalizaciona infrastruktura, u vrijednosti od blizu 900.000 eura.

„U Mojkovcu je, u saradnji Uprave javnih radova i lokalne vlasti, tokom protekle dvije godine rekonstruisano i modernizovano više saobraćajnica, a unaprijeđen je i kvalitet kanalizacione infrastrukture“, zaključio je on.

Budući ski centar Žarski – 14 hotela sa 7.000 kreveta

Lokacija planinskog centra Žarski je detaljno razrađena Prostornim planom posebne namjene Bjelasica i Komovi i Detaljnom razradom lokaliteta Žarski prema kojem se Bazno naselje planinskog centra sastoji od zone parkinga na ulazu u bazno naselje, zone sa objektima centralnog naselja sa hotelima, apartmanima, javnim sadržajima, zone i površinâ za polazište ski liftova. U sklopu uređenja terena planirani su trgovi, zelene površine kao i sportski tereni (klizalište i sl.).

U baznom naselju je predviđeno oko 7.000 kreveta u 14 hotela i u apratmanima, od čega je u samom centru naselja planirano 3.629 kreveta. Prema planu Ski centrar Žarski trebalo bi da osplužuje oko 8000 skijaša.

Proces valorizacije ovog prostora počeo je 2014. godine. U projekat Žarski je do sada uloženo 6.282.964 eura (99,6% u mandatu ove Vlade) od čega u ovoj godini 2.254.693 eura. Ukupno je ugovoreno 17,5 miliona eura investicija i radova na ovom Ski centru.

Za Ski centar Žarski planirana je žičara šestosjeda za koju je već potpisan ugovor u vrijednosti 8.990.700 eura. Potpisan je i ugovor po principu „projektuj i izgradi” za izgradnju oko 9,5 km ski staza vrijednosti 1.899.700 eura.

Prema PPPN za Bjelasicu i Komove planirano je uvezivanje ski centra “Žarski” sa ski centrom “Cmiljača” čijim objedinjavanjem će se obezbijediti ukupno 60 kilometara skijaških staza. Na ski centru “Žarski” planirana je i izgradnja baznog područija. U toku 2020. godine planirano je stavljanje u funkciju ski centra “Žarski”, a period realizacije kompletnog projekta je do i zaključno sa 2022. godinom.

O ski centru „Žarski“

Žarski je mjesto koje se nalazi u sjevernom dijelu područja Bjelasice na teritoriji opština Mojkovac i Bijelo Polje. Udaljeno je svega 12 kilometara od grada Mojkovac. Bazno područje budućeg ski centra nalazi se na 1.650 metara nadmorske visine. Žarski je poznat po visokim alpskim visoravnima i relativno blagim planinskim padinama. Na ovoj lokaciji započeta je realizacija izgradnje trećeg ski centra koji će nositi ime po samom mjestu – Žarski. Ski centar će se graditi u dvije faze. Prva faza obuhvata izgradnju: pristupnog puta, platoa parkinga, bazne stanice, elektroenergetske i druge infrasturkturne žičare, dovoljnog broja ski staza i nabavku nužne opreme. Druga faza se odnosi na izgradnju sistema za vještačko osnježavanje i akumulacionog jezera. Cjelokupan projekat izgradnje je planirano da bude gotov tokom 2022. godine, a gradi se u skladu sa PPPN za Bjelasicu i Komove.

Aktuelnosti u fazi realizacije projekta izgradnje Ski Centra

Izgradnja ski centra “Žarski” se odnosi se na sljedeće:

• Izgradnja infrastrukturnog puta – izgradjeno je 2/3 infrastrukturnog pristupnog puta, a ostatak radova je u toku;
• Izgradnja primarne elektroenergetske mreže – zaključen ugovor, radovi u toku;
• Izgradnja šestosjedne isklopive žičare Z4 – zaključen ugovor, urađen glavni projekat;
• Izgradnja 9 km ski staza planirane kilometraže – zaključen ugovor, urađen glavni projekat;
• Izgradnja hidrotehničke i telekomunikacione infrastrukture – zaključen ugovor;
• Izgradnja bazne stanice koja obuhvata izgradnju: restorana, skijašnica, magacina, ekonomskih prostorija, ambulante, javnih toaleta i garaže – ugovor zaključen – završen glavni projekat.

Pročitajte još