U ponedeljak zasjeda lokalni parlament

 U ponedeljak zasjeda lokalni parlament

Skupština Opštine (SO) Mojkovac zakazala je za 30. novembar sjednicu lokalnog parlamenta, sa početkom u 11 časova u sali Centra za kulturu „Nenad Rakočević“. Na sjednici će se raspravljati o sedam predloženih Odluka, između ostalog i o Odluci o rebalansu Budžeta.

Kako je prezentovano nacrtom rebalansa Budžeta za tekuću godinu, prihodi i rashodi su umanjeni pa je i celokupan Budžet smanjen za oko milion eura. Shodno obrazloženju, prihodi opštine su umanjeni zbog sve celokupne situacije pandemije virusa korona.

Na dnevnom redu će se naći i Predlog odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, odluka o naknadi za urbanu sanaciju, odluka o lokalnim objektima od opšteg interesa kao i odluka o uspostavljanju službenosti za potrebe CEDIS-a radi postavljenja podzemnih kablovskih vodova u Mojkovcu i polaganja uzemljenja trafostanice TS „Vatrogasni dom.

Takođe, odbornici će raspravljati i o izmjenama i dopunama u vezi sa načinom obračunavanja i plaćanja članskog doprinosa Turističkoj organizaciji kao i o stavljanju nekih već usvojenih odluka van snage.

Pročitajte još