Umanjeni članski doprinosi Turističkoj organizaciji

 Umanjeni članski doprinosi Turističkoj organizaciji

Plaćanje članskog doprinosa Turističkoj organizaciji Mojkovac promjenjeno je novom Odlukom, odnosno doprinosi su umanjeni za određene kategorije obaveznika.

Naime, do sada su obaveznici plaćanja doprinosa lokalnoj turističkoj organizaciji plaćali shodno godišnjem prihodu umanjenom za iznos godišnjih rashoda. Tabelarnim prikazom, navedeni su doprinosi u zavisnosti od prihoda i podeljeni po grupama I, II, III, IV i V.

Za godišnji prihod od 0 do 1.000€ grupa I je plaćala 70€, grupa II 65€, grupa III 60€, grupa IV 55€ a grupa V 50€. Za prihode od 1001€ do 3.000€ doprinosi su uvećani po grupama za po 10€, za one sa prihodima od 3001€ do 10.000€ doprinosi su po grupama uvećani za oko dva puta odnosno za grupu I iznos je 220€, grupu II 160€, grupu III 100€, grupu IV 80€ i grupu V 70€.

Kada je riječ o onima sa prihodima od 10.001 do 30.000€ doprinosi su znatno veći i to po grupama od I do V su 800€, 700€, 600€, 500€ i 100€. Za prihode preko 30.000€ do 50.000€ doprinos je po grupama 2.000€, 1.700€, 1.200€, 1.000€ i 150€. Za prihode preko 50.000€ do 100.000€ doprinosi se uvećavaju skoro duplo pa iznose 4.000€, 3.000€, 2.000€, 1.500€ i 550€, dok se doprinosi za prihode preko 100.000€ uvećavaju za po hiljadu eura u grupama I do III, i za 500e u grupama IV i V.

Novom odlukom doprinosi se smanjuju za sve one sa prihodima preko 30.000€.

„Opština svojim propisom zavisno od grupe djelatnosti i iznosa poslovnih prihoda, koji član ostvari u godini prije godine za koju se utvrđuje članski doprinos umanjen za iznos poslovnih rashoda. Način obračunavanja i plaćanja članskog doprinosa uređuje Opština svojim propisom. Međutim zakonom je propisano da se visina obračunatog članskog doprinosa za mjesto kategorije C i D umanjuje za 70%, što znači da najveći iznos članskog doprinosa Turističkoj organizaciji Opštine Mojkovac kao turističkom mjestu kategorije C ne može biti veći od 3.000,00€“, navodi se u obrazloženju odluke o izmjenama.

Novim odlukom po grupama od I do V, za prihode od 30.000€ do 50.000€ doprinos iznosi 2.000€, 1.700€, 1.200€, 1.000€ odnosno 100€. Za one sa prihodima od 50.000€ do 100.000€ po grupama u buduće doprinos će iznositi 2.900 za grupu I i II, 2.000€ za grupu III, 1.500€ za grupu IV i 550€ za grupu V.

Za sve one čiji je prihod preko 100.000€ doprinos turističkoj organizaciji za prve tri grupe iznosiće maksimalnih 3000€, dok za grupu IV i V su 2.000€ odnosno 1.000.

„Obveznici plaćanja članskog doprinosa su pravna, fizička lica i preduzetnici koji na teritoriji Opštine Mojkovac imaju svoje sjedište ili organizacionu jedinicu, odnosno društvo koje obavlja turističku, ugostiteljsku i/ili sa turizmom neposredno povezanu djelatnost.“, navodi se u odluci dodajući da Osnovni elementi za utvrđivanje visine članskog doprinosa su: grupa djelatnosti; iznos poslovnih prihoda koje obveznik ostvari u godini prije godine za koju se utvrđuje članski doprinos umanjen za iznos poslovnih rashoda kao i kategorija turističkog mjesta koju određuje nadležno ministarstvo.

Sredstva od članskog doprinosa koriste se za finansiranje djelatnosti Turističke organizacije Mojkovac i to 60 odsto od ukupnih doprinosa dok se 40 odsto usmjerava za finansiranje programa Nacionale Turističke organizacije.

Pročitajte još