Vlada: Za izgradnju zatvora u Mojkovcu više od 16 miliona eura

 Vlada: Za izgradnju zatvora u Mojkovcu više od 16 miliona eura

Lokacija zatvora u Mojkovcu, Foto: Opština Mojkovac

Ukupna aproksimativna vrijednost projekta izgradnje Zatvora za sjevernu regiju Crne Gore u Mojkovcu je 16.200.000 eura, saopštili su večeras iz Vlade, ističući da su u četvrtak, 12. novembra, bez održavanja sjednice, a na osnovu pribavljene saglasnosti većine članova, usvojili Informaciju o implementaciji tog projekta.

Kako dodaju, projekat će se finansirati sredstvima kredita Banke za razvoj Savjeta Evrope (CEB) u iznosu od 15.000.000 eura i grant sredstvima Investicionog okvira Zapadnog Balkana (WBIF) u iznosu 1.200.000 eura.

Vlada je donijela i Uredbu o načinu upravljanja i drugim pitanjima od značaja za funkcionisanje jedinstvenog sistema za elektronsku razmjenu podataka kojom se propisuju način upravljanja jedinstvenim sistemom za elektronsku razmjenu podataka i druga pitanja od značaja za funkcionisanje tog sistema.

Usvojena je Informacija o zaključivanju Protokola između Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore i Centra za integritet u sektoru odbrane Norveške o saradnji u oblasti izgradnje integriteta u sektoru bezbjednosti i odbrane i prihvatila Protokol kojim su definisani predmet, ciljevi, način pružanja podrške, nadležnosti i odgovornosti strana, kao i praćenje realizacije Projekta.

Osnovni cilj projekta je pružanje podrške Ministarstvu unutrašnjih poslova u izgradnji kapaciteta i jačanju integriteta u sektoru bezbjednosti. Od početka implementacije, fokus projekta je bio na pružanju doprinosa za stvaranje boljeg okvira integriteta kroz smanjenje rizika od korupcije u organima državne uprave nadležnim za poslove bezbjednosti i odbrane.

Vlada je usvojila Informaciju o Finansijskom sporazumu između Evropske komisije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore za 2019. godinu, u okviru IPA II Programa prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014-2020 i Informaciju o Finansijskom sporazumu između Evropske komisije, Republike Srbije i Crne Gore za 2019. godinu, u okviru IPA II Programa prekogranične saradnje Srbija – Crna Gora 2014- 2020.

Programi prekogranične saradnje sa BiH obuhvataju 14 opština u Crnoj Gori, 10 u Srbiji i 56 u Bosni i Hercegovini i odnose se na podsticanje zapošljavanja, mobilnosti radne snage i socijalne i kulturne inkluzije, zaštitu životne sredine, podsticanje prilagođavanja klimatskim promjenama i njihovog ublažavanja, prevenciju i upravljanje rizicima i promociju turizma i kulturne i prirodne baštine.

Ukupni procijenjeni troškovi programa su 1.411.764 eura. Maksimalni doprinos EU je određen na 1.200.000 eura.

Vlada je razmotrila Predlog za davanje saglasnosti za sufinansiranje sportskih klubova iz I kategorije sportova koji se nalaze na programu Olimpijskih igara koji je dostavilo Ministarstvo sporta i mladih dala saglasnost za sufinansiranje sljedećih sportskih klubova iz I kategorije sportova koji se nalaze na programu Olimpijskih igara: FK „Sutjeska-Nikšić”, Nikšić, FK „Breznica“, Pljevlja; KK „Mornar“, Bar; ŽKK „Budućnost – Podgorica“, Podgorica; VPK „Primorac“, Kotor; PVK „Jadran“, Herceg Novi; RK „Lovćen“, Cetinje; ŽRK „Budućnost“, Podgorica; OK „Jedinstvo Franca“, Bijelo Polje; ŽOK „Luka Bar“, Bar, DžK „Akademik“, Nikšić i DžK „Ibar“, Rožaje.

Razmotren je Zahtjev Islamske zajednice u Crnoj Gori za dodjelu finansijske pomoći. Vlada je na predlog Ministarstva za ljudska i manjinska prava izdvojila 70.000 eura na ime tražene pomoći za nabavku neophodnih dezinfekcionih sredstava i opreme za ukop od COVID-a u skladu sa islamskom tradicijom; obnovu radio opreme i osposobljavanja tehničke infrastrukture neophodne za uspostavljanje i održavanje radio frekfencije Radija Fatih – radija Islamske zajednice u Crnoj Gori, finaliziranja infrastrukturalnih radova i opremanja enterijera objekta „Omladinski centar“ u Staroj Varoši, kao i kancelarijskog dijela objekta u kojem će biti smješten kabinet Reisa Islamske zajednice i administracije Mešihata i završavanje građevinskih radova i opremanje objekta u kompleksu Srednje škole – Medresa „Mehmed Fatih“ namijenjenog jednim dijelom za medicinski stacionar sa ambulantom za učenike medrese, a u cilju prevencije širenja zaraznih bolesti s obzirom da se radi o internatskoj školi.

Razmotren je Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Tekuća budžetska rezerva na potrošačku jedinicu Uprava za imovinu. U cilju izmirenja preuzetih obaveza po osnovu troškova zakupa objekata za potrebe smještaja državnih organa, izdataka po osnovu a ngažovanja lica po osnovu ugovora o djelu, izdataka za opremu i izdataka za investiciono održavanje objekata u državnom vlasništvu a za potrebe državnih organa preusmjereno je Upravi za imovinu 1.100.000 eura iz Tekuće budžetske rezerve.

U okviru kadrovskih pitanja data je saglasnost da se za glavnog inspektora za željeznički saobraćaj u Direktoratu za željeznički saobraćaj u Ministarstvu saobraćaja i pomorstva, postavi Veselin Mandić.

Za generalnog direktora Direktorata za međunarodnu saradnju u Ministarstvu pravde, postavljen je Ognjen Mitrović, dosadašnji v.d. generalnog direktora ovog direktorata.

Na dužnost generalnog direktora Direktorata za obrazovanje pripadnika manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u Ministarstvu prosvjete, postavljen je Marash Dukaj, dosadašnji generalni direktor ovog direktorata.

Donijeta su rješenja kojima su na lični zahtjev prestali mandati sekretarâ Ministarstva prosvjete Omera Mehmedovića i Ministarstva saobraćaja i pomorstva Adisa Pepića.

Takođe na lični zahtjev prestali su mandati Ešefa Husića, generalnog direktora Direktorata za klimatske promjene i mediteranske poslove u Ministarstvu održivog razvoja i turizma, Arijani Nikolić Vučinić generalne direktorice

Direktorata za predškolsko, osnovno i inkluzivno obrazovanje i vaspitanje u Ministarstvu prosvjete i Veljka Tomića generalnog direktora Direktorata za opšte srednje obrazovanje, stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih u Ministarstvu prosvjete.

Portal Mojkovac

Pročitajte još