Zbog korone milion eura manje u opštinskoj kasi

 Zbog korone milion eura manje u opštinskoj kasi

Foto: Portal Mojkovac

Opština Mojkovac smanjila je prihode i rashode za tekući godinu, što se vidi po predloženom Nacrtu rebalansa budžeta, koji je prošao Javnu raspravu. Tako će budžet za ovu godinu iznositi oko 3,5, umjesto projektovanih 4,1 milion eura.

U obrazloženju rebalansa iz lokalne uprave podsjećaju da se epidemiološka situacija značajno odrazila na ekonomske aktivnosti, a samim tim i na javne finansije.

„Umanjenje prihoda, uzrokovano je i nizom odluka kojim su privredna društva i preduzetnici oslobođeni plaćanja lokalnih komunalnih taksi, a i odloženo im je izmirenje određenih obaveza. Do septembra je budžet ostvaren u iznosu od 2,6 miliona eura. To je za oko 14 odsto manje od planiranog ostvarenja za taj period.“, navodi se u obrazloženju rebalansa.

“Rebalansom budžeta lokalni prihodi predviđeni su u iznosu 777.000, ustupljeni 963.000, prenesena sredstva iz prethodne godine 229.426, a donacije i transferi 1,5 miliona eura. Izmjenama i dopunama nijesu predviđena sredstva od prodaje nepokretnosti, iz razloga što se nijesu stekli uslovi i pravne pretpostavke za njihovu realizaciju…“, piše u obrazloženju rebalansa.

Samo po osnovu prihoda od prodaje imovine, koji je prvobitno iznosio 170,000€, opštinski budžet je umanjen jer ove godine, po svemu sudeći, zbog epidemiološke situacije, prodaje neće biti.

Mojkovačka izvršna vlast tvrdi da je javna potrošnja u minulom periodu bila racionalizovana na skoro svim nivoima.

“Najveće izmjene su izvršene u kapitalnim izdacima i neće se realizovati oni projekti čije je finansiranje bilo predviđeno iz kapitalnih donacija ili donacija sa viših nivoa vlasti. Kada je riječ o projektima finansiranim od EU i drugih donatora, situacija se dosta iskomplikovala zbog pandemije. Zbog toga je finansiranje kroz javne pozive za te fondove stopirano“, objašnjavaju iz mojkovačke Opštine.

Od planiranih 350.000€ prihoda po osnovu transfera iz Budžeta države, ove godine u kasu mojkovačke opštine preneće se svega 110.000€. Po osnovu kapitalnih donacija, takođe prihodi opštine Mojkovac su znatno umanjeni pa umjesto 350.000€, u budžet će stići do kraja godine svega 50.000€.

Nezainteresovana javnost

Iz lokalne uprave je saopšteno da u periodu dok je trajao rok za raspravu Sekretarijat za finansije je dostavio Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Mojkovac za 2020 Ministarstvu finansija i pribavio pozitivno mišljenje čime su se stekli i zakonski uslovi za njeno usvajanje.

„Na zakazani termin za Javnu raspravu nije se pojavio niko od zainteresovanih subjekata, a u međuvremenu nije pristigla nijedna pismena ili usmjena primjedba ili sugestija na Rebalans budžeta. Ova nezainteresovanost moguće de da je uslovljena prije svega činjenicom da se sve izmjene i dopune Odluke uglavnom odnose na kapitalni dio budžeta opštine kao i enormno povećan broj oboljelih građana u našoj Opštini usled epidemije korona virusa čime su se izbjegavala bilo kakva okupljanja i javni skupovi“, navodi se u izvještaju Javne rasprave.

Pročitajte još